ŠTÚDIUM UŽ Z ELEKTRONICKÝCH UČEBNÍC

Od akademického roka 2015/2016 budú mať študenti uľahčený prístup k učebným materiálom. Knižnica v spolupráci s vydavateľstvom Wolters Kluwer spúšťa online prístup k elektronickým učebniciam na predmety v slovenskom jazyku. Prístup bude cez individuálny účet a bude poskytovaný na 3 mesiace za poplatok. Študenti získajú prístup nielen k učebniciam na predmety, ktoré si registrovali, ale k celej ponuke e-učebníc. Viac informácií na stránke VŠM.

KNIŽNICA V LETE

Pripomíname našim študentom registrovaným na letný trimester, že knižnica je otvorená v pracovných dňoch počas celého leta. Otváracie hodiny a prípadné zmeny nájdete TU.

Študenti môžu požiadať o zaslanie výpožičky aj poštou na dobierku. Cena dobierky je 4,00 €.

Na rýchlu komunikáciu s knižnicou odporúčame náš live chat. V čase mimo otváracích hodín hlavnej knižnice (offline mode) sa Vaša otázka odošle na mail knižnice. Odpovieme Vám hneď ako to bude možné.

SÚŤAŽ DIPLOMOVÝCH PRÁC

Do 1. 6. 2015 sa môžete prihlásiť do súťaže o najlepšiu záverečnú prácu (diplomovú a bakalársku).

Súťaž organizuje portál produktívne.sk.

Podmienkou je, aby práca bola z oblasti manažmentu výroby alebo manažmentu kvality a mala reálny a praktický prínos.
Viac na portáli www.produktivne.sk/sutaz.

PUBLIKÁCIE EÚ

Link to EU Bookshop Všetky publikácie EÚ, ktoré hľadáte.

EU Bookshop je online kníhkupectvo, knižnica a archív publikácií, ktoré boli vydané od roku 1952. Obsahuje 100 000 titulov a 190 000 elektronických verzií (PDF, e-knihy, CD, DVD atď.) vo viac ako 50 jazykoch vrátane 24 úradných jazykov EÚ.

Formáty PDF a e-knihy sú bezplatné.

Stránky