SÚŤAŽ DIPLOMOVÝCH PRÁC

Do 1. 6. 2016 sa môžete prihlásiť do súťaže o najlepšiu diplomovú prácu.

Súťaž každoročne organizuje portál produktívne.sk.

Podmienkou je, aby práca bola z oblasti manažérstva výroby, alebo manažérstva kvality a mala reálny a praktický prínos.

Viac na portáli www.produktivne.sk/sutaz.

KONTROLUJETE SI ŠTUDENTSKÝ MAIL?

Nezabudnite si pravidelne kontrolovať doručenú poštu na školskom maili.
Prostredníctvom školského mailu komunikujú dôležité oznámenia všetky pracoviská VŠM, aj Vaši učitelia.

Knižnica Vám posiela na tento mail upozornenia o skončení výpožičnej doby kníh a časopisov, ale aj oznámenia o dostupnosti knihy, ktorú ste si rezervovali.

Na školský mail dostávate aj základné informácie na aktiváciu osobného účtu pre prístup na e-učebnice slovenských predmetov.

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR - TIP AKO HĽADAŤ

Linka na Štatistický úrad SR

Cez formulár zadajte kritériá pre výber: kľúčové slovo, oblasť, okruh, typ publikácie, dátum vydania (od - do).

Výsledky sa dajú stiahnuť zadarmo.

Oblasti zahrnuté v štatistických dátach:
Demografia a sociálne štatistiky, Makroekonomické štatistiky, Odvetvové štatistiky, Regionálne štatistiky, Voľby a referendá, Životné podmienky, Životné prostredie

Stránky