NOVÉ KNIHY v KNIŽNICI

Poradca 2015/10 : Žilina : Poradca s.r.o. 2015. Ochrana osobných údajov (zákon s komentárom) -- Výsledok hospodárenia -- Verejné zdravie -- Benefity -- Odpisy.

Základy projektového manažmentu v obchode a marketingu : Andrej Miklošík, Eva Hvizdová. 1. vyd. Bratislava : Ekonóm, 2013.

Modelovanie outsourcingu logistiky v podnikoch s IS/IT : Andrej Dupaľ, Linda Lichnerová. 1. vyd. Bratislava : Ekonóm, 2013.

Nové trendy zodpovedného podnikania na Slovensku : Gabriela Dubcová. 1. vyd. Bratislava : Ekonóm, 2013.

SÚŤAŽ DIPLOMOVÝCH PRÁC

Do 1. 6. 2015 sa môžete prihlásiť do súťaže o najlepšiu záverečnú prácu (diplomovú a bakalársku).

Súťaž organizuje portál produktívne.sk.

Podmienkou je, aby práca bola z oblasti manažmentu výroby alebo manažmentu kvality a mala reálny a praktický prínos.
Viac na portáli www.produktivne.sk/sutaz.

PUBLIKÁCIE EÚ

Link to EU Bookshop Všetky publikácie EÚ, ktoré hľadáte.

EU Bookshop je online kníhkupectvo, knižnica a archív publikácií, ktoré boli vydané od roku 1952. Obsahuje 100 000 titulov a 190 000 elektronických verzií (PDF, e-knihy, CD, DVD atď.) vo viac ako 50 jazykoch vrátane 24 úradných jazykov EÚ.

Formáty PDF a e-knihy sú bezplatné.

GENERÁTORY CITÁCIÍ MÔŽU UŠETRIŤ ČAS

Pri použití veľkého množstva zdrojov je často prácne zostaviť zoznam bibliografických odkazov a správne ich formátovať.

Okrem zabudovaného nástroja Wordu na vytvorenie bibliografie (Referencie -> Citácie a bibliografia) existujú aj iné voľne dostupné nástroje, ktoré väčšiu časť práce vykonajú za vás.

Vyhľadajú zdroj podľa autora, názvu alebo iba ISBN. Líšia sa podľa formátu a množstva zdrojov, ktoré sú schopné prehľadať.  

POZNÁTE RESEARCHGATE?

Pre vedeckú komunitu bola pred pár rokmi vytvorená sociálna sieť s názvom ResearchGate. Jej poslaním je spájať akademických, výskumných a vedeckých pracovníkov s cieľom uľahčiť prístup k publikáciám a umožniť výmenu poznatkov a spoločný postup pri výskume.

ResearchGate umožňuje svojim členom

Stránky