NOVÉ KNIHY v KNIŽNICI

Podnikové financie : praktické aplikácie a zbierka príkladov / Elena Fetisovová a kolektív. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015.

Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS : praktikum / Zuzana Šuranová, Darina Saxunová, Peter Krištofík. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015.

Ekonomické procesy v obchodnom podnikaní : Helena Strážovská a kolektív. Bratislava : Sprint 2 s.r.o. 2015.

Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky : oživenie globálnej ekonomiky : reálne trendy a rizikové faktory / Obadi Saleh Mothana (ed.). 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2014.

GENERÁTORY CITÁCIÍ MÔŽU UŠETRIŤ ČAS

Pri použití veľkého množstva zdrojov je často prácne zostaviť zoznam bibliografických odkazov a správne ich formátovať.

Okrem zabudovaného nástroja Wordu na vytvorenie bibliografie (Referencie -> Citácie a bibliografia) existujú aj iné voľne dostupné nástroje, ktoré väčšiu časť práce vykonajú za vás.

Vyhľadajú zdroj podľa autora, názvu alebo iba ISBN. Líšia sa podľa formátu a množstva zdrojov, ktoré sú schopné prehľadať.  

POZNÁTE RESEARCHGATE?

Pre vedeckú komunitu bola pred pár rokmi vytvorená sociálna sieť s názvom ResearchGate. Jej poslaním je spájať akademických, výskumných a vedeckých pracovníkov s cieľom uľahčiť prístup k publikáciám a umožniť výmenu poznatkov a spoločný postup pri výskume.

ResearchGate umožňuje svojim členom

NEDÁVNO PRIDANÉ CityU DATABÁZY

V CityU online databázach nájdete aj dva zaujímavé zdroje:

  1. v sekcii Management je to databáza Global Business & Economics in Video z produkcie Alexander Street Press. Tu nájdete výukové videá, prípadové štúdie a dokumentárne filmy, ktoré môžete prehľadávať podľa zamerania, podľa typu, alebo priamo vyhľadávať konkrétny titul dokumentárneho filmu. Výukové videá zobrazujú súbežne aj prepis textu, kde sa dá kliknutím zvoliť alebo zopakovať príslušná časť.

VRACIAME SA K BEŽNÝM OTVÁRACÍM HODINÁM

Od 7. januára bude knižnica otvorená podľa bežného rozvrhu.

UČEBNICE
sa budú vydávať v sklade učebníc (Bratislava - prvé poschodie vedľa výťahu; Trenčín -  prízemie, miestnosť č.102) 
počas prvého týždňa trimestra a tiež počas prvých dvoch dní druhého týždňa. 

Stránky