HĽADAŤ NA WEBE KNIŽNICE ALEBO V ONLINE KATALÓGU?

V našej štatistike návštevnosti knižničného webu sme si všimli, že sa hľadajú knižničné materiály cez vyhľadávacie pole, určené na vyhľadávanie v obsahu webu. Pre vyhľadanie kníh a iných materiálov vo výpožičnej zbierke použite linku ONLINE KATALÓG v sekcii Rýchla navigácia.
Z výpožičnej zbierky knižnice môžete nájsť priamo cez náš web iba tlačené časopisy. Prejdite v hlavnom menu na Zdroje -> Časopisy-> Časopisy v knižnici. 

NOVÁ BIZNIS DATABÁZA V DATABÁZACH CITYU

 

V ponuke databáz City University of Seattle pribudla databáza IBISWorld.
Poskytuje najnovšie štatistiky, analýzy trhu, aktuálne aj výhľadové údaje výkonnosti a mnohé iné údaje. K dispozícii sú tiež správy z podnikateľského prostredia, ktoré ponúkajú hlbší pohľad na trendy demografické, environmentálne a obchodné.