ŠTÚDIUM UŽ Z ELEKTRONICKÝCH UČEBNÍC

Od akademického roka 2015/2016 budú mať študenti uľahčený prístup k učebným materiálom. Knižnica v spolupráci s vydavateľstvom Wolters Kluwer spúšťa online prístup k elektronickým učebniciam na predmety v slovenskom jazyku. Prístup bude cez individuálny účet a bude poskytovaný na 3 mesiace za poplatok. Študenti získajú prístup nielen k učebniciam na predmety, ktoré si registrovali, ale k celej ponuke e-učebníc.

KNIŽNICA V LETE

Pripomíname našim študentom registrovaným na letný trimester, že knižnica je otvorená v pracovných dňoch počas celého leta. Otváracie hodiny a prípadné zmeny nájdete TU.

Študenti môžu požiadať o zaslanie výpožičky aj poštou na dobierku. Cena dobierky je 4,00 €.

OZNAM

Milí študenti,

Nezabudnite, prosím, vrátiť všetky učebnice po záverečných testoch (po štátnej skúške).

Učebnice a knižničné materiály môžete vrátiť v Trenčíne alebo v Bratislave. Ak nemôžete vrátiť knihy osobne, pošlite nám ich poštou. Od pondelka 15.6. je knižnica otvorená PON-PIA 8:00-16:00.

KNIŽNIČNÝ PRIESKUM - VÝHERCOVIA

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili prieskumu spokojnosti so službami knižnice.

Vyžrebovaní boli títo výhercovia:

Registrovaní v Trenčíne

Registrovaní v Bratislave
Andrea Mráziková Petra Kutliková
Michaela Vargová Peter Kanas
Nora Žáčková Dominik Vačok

SÚŤAŽ DIPLOMOVÝCH PRÁC

Do 1. 6. 2015 sa môžete prihlásiť do súťaže o najlepšiu záverečnú prácu (diplomovú a bakalársku).

Súťaž organizuje portál produktívne.sk.

Podmienkou je, aby práca bola z oblasti manažmentu výroby alebo manažmentu kvality a mala reálny a praktický prínos.
Viac na portáli www.produktivne.sk/sutaz.

Stránky