OZNAM

Milí študenti,

Nezabudnite, prosím, vrátiť všetky učebnice po záverečných testoch (po štátnej skúške).

Učebnice a knižničné materiály môžete vrátiť v Trenčíne alebo v Bratislave. Ak nemôžete vrátiť knihy osobne, pošlite nám ich poštou. Od pondelka 15.6. je knižnica otvorená PON-PIA 8:00-16:00.

Upozornenie:
Právo bezplatného používania knižnice začína a končí obdobím trimestra (platí aj pre letný trimester), resp. obdobím trvania kurzu u MBA študentov.
Výnimkou je uhradenie celoročného školného, ktoré oprávňuje študentov na používanie služieb knižnice aj cez trimestrálne a letné prázdniny. Ďakujeme Vám za dodržanie týchto pravidiel.

Prajeme všetkým príjemný letný oddych.

KNIŽNIČNÝ PRIESKUM - VÝHERCOVIA

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili prieskumu spokojnosti so službami knižnice.

Vyžrebovaní boli títo výhercovia:

Registrovaní v Trenčíne

Registrovaní v Bratislave
Andrea Mráziková Petra Kutliková
Michaela Vargová Peter Kanas
Nora Žáčková Dominik Vačok

SÚŤAŽ DIPLOMOVÝCH PRÁC

Do 1. 6. 2015 sa môžete prihlásiť do súťaže o najlepšiu záverečnú prácu (diplomovú a bakalársku).

Súťaž organizuje portál produktívne.sk.

Podmienkou je, aby práca bola z oblasti manažmentu výroby alebo manažmentu kvality a mala reálny a praktický prínos.
Viac na portáli www.produktivne.sk/sutaz.

PUBLIKÁCIE EÚ

Link to EU Bookshop Všetky publikácie EÚ, ktoré hľadáte.

EU Bookshop je online kníhkupectvo, knižnica a archív publikácií, ktoré boli vydané od roku 1952. Obsahuje 100 000 titulov a 190 000 elektronických verzií (PDF, e-knihy, CD, DVD atď.) vo viac ako 50 jazykoch vrátane 24 úradných jazykov EÚ.

Formáty PDF a e-knihy sú bezplatné.

GENERÁTORY CITÁCIÍ MÔŽU UŠETRIŤ ČAS

Pri použití veľkého množstva zdrojov je často prácne zostaviť zoznam bibliografických odkazov a správne ich formátovať.

Okrem zabudovaného nástroja Wordu na vytvorenie bibliografie (Referencie -> Citácie a bibliografia) existujú aj iné voľne dostupné nástroje, ktoré väčšiu časť práce vykonajú za vás.

Vyhľadajú zdroj podľa autora, názvu alebo iba ISBN. Líšia sa podľa formátu a množstva zdrojov, ktoré sú schopné prehľadať.  

Stránky