mobil version          Slovak flag  version          sitemap

NEW TITLES IN THE LIBRARY

Pohľady na štruktúrne problémy slovenskej ekonomiky : zborník výskumných prác
Karol Morvay (ed.). 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2013.
Rozvojové vzdelávanie : témy a metódy 
editor Michal Cenker ; autori textov Erich Mistrík ...[et. al. ]. 2. vyd. Bratislava : Nadácia Pontis, 2014.
Manažment znalostí : personálne a technologické perspektívy 
Eva Hvizdová, Andrej Miklošík. 1. vyd. Bratislava : Ekonóm, 2012.
Aktuálne problémy financií malých a stredných podnikov
 Elena Fetisovová ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Ekonóm, 2012
Európske sociálne systémy 
Iveta Dudová. 1. vyd. Bratislava : Ekonóm, 2011
Manažment výroby : zbierka príkladov
Andrej Dupaľ. 1. vyd. Bratislava : Ekonóm, 2009.
Freedom to move and live in Europe : a guide to your rights as an EU citizen
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2013.
The Schengen area : Europe of free movement
European commission. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2014.
There to protect you : the European Union makes sure that your food is safe from farm to fork
European commission. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2014.
Europe, the taste of quality : Europe values the diversity of its quality products
 European commission. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2014.
Climate change and European agriculture : the challenges ahead 
European commission. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2014.
Európania majú svoj hlas : Program občanov EÚ 
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť. Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2013.
Európsky ombudsman : výročná správa 2012
Luxemburg : Európska únia, 2013.
Európska rada, Rada : dve inštitúcie a ich európska činnosť 
Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2013.
Investing in European success : Euro-Mediterranean cooperation in research and innovation
European Commission. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2012.
 • NEWS:

   Library will be closed from Friday, Apr 18th to Monday, Apr 21st.
   New titles in the library ... (more)
    
   Try Bluenomics.com to view macroeconomic data on labor, energy, society and environment.
   Macro and microeconomic data and indicators on more than 80 countries can be found on Helgi Library. [In English and Czech languages].