ŠTÚDIUM UŽ Z ELEKTRONICKÝCH UČEBNÍC

Od akademického roka 2015/2016 budú mať študenti uľahčený prístup k učebným materiálom. Knižnica v spolupráci s vydavateľstvom Wolters Kluwer spúšťa online prístup k elektronickým učebniciam na predmety v slovenskom jazyku. Prístup bude cez individuálny účet a bude poskytovaný na 3 mesiace za poplatok. Študenti získajú prístup nielen k učebniciam na predmety, ktoré si registrovali, ale k celej ponuke e-učebníc. Viac informácií na stránke VŠM.

SÚŤAŽ DIPLOMOVÝCH PRÁC

Do 1. 6. 2015 sa môžete prihlásiť do súťaže o najlepšiu záverečnú prácu (diplomovú a bakalársku).

Súťaž organizuje portál produktívne.sk.

Podmienkou je, aby práca bola z oblasti manažmentu výroby alebo manažmentu kvality a mala reálny a praktický prínos.
Viac na portáli www.produktivne.sk/sutaz.

PUBLIKÁCIE EÚ

Link to EU Bookshop Všetky publikácie EÚ, ktoré hľadáte.

EU Bookshop je online kníhkupectvo, knižnica a archív publikácií, ktoré boli vydané od roku 1952. Obsahuje 100 000 titulov a 190 000 elektronických verzií (PDF, e-knihy, CD, DVD atď.) vo viac ako 50 jazykoch vrátane 24 úradných jazykov EÚ.

Formáty PDF a e-knihy sú bezplatné.

GENERÁTORY CITÁCIÍ MÔŽU UŠETRIŤ ČAS

Pri použití veľkého množstva zdrojov je často prácne zostaviť zoznam bibliografických odkazov a správne ich formátovať.

Okrem zabudovaného nástroja Wordu na vytvorenie bibliografie (Referencie -> Citácie a bibliografia) existujú aj iné voľne dostupné nástroje, ktoré väčšiu časť práce vykonajú za vás.

Vyhľadajú zdroj podľa autora, názvu alebo iba ISBN. Líšia sa podľa formátu a množstva zdrojov, ktoré sú schopné prehľadať.  

Stránky